Week of life - Photo of the day | Foto dňa

Každý deň sa na stránkach Week of life objavuje iná fotografia zvolená fotografiou dňa. Túto fotografiu vyberá redakcia zo všetkých fotografií, ktoré sa zúčastňujú projektu. A už aj ja som mala niekoľko fotografií vybraných :-)